2018. június 24. vasárnap. Jelenleg 20880 tagja van közösségünknek.

Óvodapedagógus - LEJÁRT.2017.04.18. 10:21 | Utoljára módosítva: 2017.04.18. 10:21
  • Hirdető neve: Napsugár Óvoda
  • Munkakör: óvodapedagógus
  • Jelentkezési határidő: 2017-05-22 - LEJÁRT.
  • Munkavégzés helye: Hajdúböszörmény


A hajdúböszörményi Napsugár Óvoda pályázatot hirdet szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező munkavállalók részére óvodapedagógus munkakör betöltésére.

Napsugár Óvoda - Hajdúböszörmény
                           
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Napsugár Óvoda - Hajdúböszörmény

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4220 Hajdúböszörmény, Polgári utca 48-50.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A 3-7 éves gyermekek óvodai nevelése. A munkaköri leírásban meghatározott feladatok elvégzése

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
- Főiskola, óvodapedagógus.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- önéletrajz, óvodapedagógus oklevél másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Göröghné Bocskai Éva nyújt, a 52/227-401 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Napsugár Óvoda - Hajdúböszörmény címére történő megküldésével (4220 Hajdúböszörmény, Polgári utca 48-50. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 65/2017 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
vagy
- Elektronikus úton Göröghné Bocskai Éva részére a polgari@napsugarovoda-hb.hu E-mail címen keresztül

- Személyesen: Göröghné Bocskai évÉ, Hajdú-Bihar megye, 4220 Hajdúböszörmény, Polgári utca 48-50. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 22.


A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 14.
A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.