2018. június 24. vasárnap. Jelenleg 20880 tagja van közösségünknek.

Egészségügyi szakoktató - LEJÁRT.2017.04.26. 09:06
  • Hirdető neve: Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium
  • Munkakör: Egészségügyi szakoktató
  • Jelentkezési határidő: 2017-06-30 - LEJÁRT.
  • Munkavégzés helye: Karcag


A Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium pályázatot hirdet szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező munkavállalók részére egészségügyi szakoktató munkakör betöltésére.

A Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium
 
pályázatot hirdet
 
egészségügyi szakoktató
munkakör betöltésére.
 
 
A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű
 
A munkaviszony jellege: teljes munkaidő
 
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok Megye, 5300 Karcag, Madarasi út 1-3.
 
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és juttatásaira a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező 326/2013. (VIII. 30.) korm. rendelet szabályai az irányadóak.
 
Pályázati feltételek:
- a szakképzés szakirányának megfelelő szakos tanári, vagy
- a szakképzés szakirányának megfelelő szakoktatói, vagy
- okleveles ápoló (Bsc, Msc),
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet.
 
Pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:
- szakmai önéletrajz
- az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
- eredeti példányú, 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet, valamint annak igazolásárára, hogy az alkalmazott nem áll a tevékenység folytatatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 30.
 
Az állás betölthetőségének időpontja: 2017. augusztus 21.
 
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot írásban, postai úton vagy elektronikusan a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium (5300 Karcag, Madarasi út 1-3.) címére, vagy az info@reformatus.eu címre kérjük megküldeni.
 
A pályázat elbírálásnak határideje: 2017. július 15.
 
A pályázattal kapcsolatosan további információ az alábbi elérhetőségen kérhető:
Dr. Nagyné Serfőző Éva (info@reformatus.eu)  06/59-311-248