2018. november 14. szerda. Jelenleg 22852 tagja van közösségünknek.

Óvodapedagógus - LEJÁRT.2017.11.13. 15:31
  • Hirdető neve: Hajdúszováti Óvoda
  • Munkakör: Óvodapedagógus
  • Jelentkezési határidő: 2017-11-27 - LEJÁRT.
  • Munkavégzés helye: Hajdúszovát


A Hajdúszovát Óvoda pályázatot hirdet felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező munkavállalók részére óvodapedagógusi munkakör betöltésére.

Hajdúszováti Óvoda
                           
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Hajdúszováti Óvoda

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 1 év- –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4212 Hajdúszovát, Hősök tere 8.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógusi feladatok ellátása, a törvényi előírások és a pedagógiai program alapján 2,5 -től 7 éves gyermekek gondozása, nevelése, fejlesztése, pedagógiai dokumentumok rendszeres vezetése, együttműködés minden partnerrel.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
- Főiskola, Óvodapedagógusi ,


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Szakmai önéletrajz,
- Motivációs levél
- Felsőfokú óvodapedagógusi végzettség igazolása,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban szereplő adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. december 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 27.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Istvánné nyújt, a 06 52 559-213 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Hajdúszováti Óvoda címére történő megküldésével (4212 Hajdúszovát, Hősök tere 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1-142/2017. , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

- Elektronikus úton Nagy Istvánné részére a postmaster@hszovovoda.t-online.hu E-mail címen keresztül

- Személyesen: Nagy Istvánné, Hajdú-Bihar megye, 4212 Hajdúszovát, Hősök tere 8. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 30.


A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 12.
A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.