2019. január 20. vasárnap. Jelenleg 22911 tagja van közösségünknek.

Pénzügyi ellenőrzési referens - LEJÁRT.2018.01.08. 09:22 | Utoljára módosítva: 2018.01.08. 09:24
  • Hirdető neve: Magyar Államkincstár Hajdú- Bihar Megyei Igazgatósága
  • Munkakör: Pénzügyi ellenőrzési referens
  • Jelentkezési határidő: 2018-01-21 - LEJÁRT.
  • Munkavégzés helye: Debrecen


A Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága pályázatot hirdet pénzügyi ellenőrzési referens munkakör betöltésére.

Magyar Államkincstár Hajdú- Bihar Megyei Igazgatósága
                           
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Magyar Államkincstár Hajdú- Bihar Megyei Igazgatósága
Államháztartási Iroda

Pénzügyi ellenőrzési referens

munkakör betöltésére.
 
A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:
határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4026 Debrecen, Hatvan utca 15.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Kormányrendelet 115/B. § (2) bekezdés

Ellátandó feladatok:
Részvétel a helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok és az általuk irányított költségvetési szervek könyvvezetési kötelezettségének szabályszerűségére, az általuk készített időközi költségvetési jelentések, időközi mérlegjelentések és az éves költségvetési beszámolók szabályszerű teljesítésére és megalapozottságára irányuló kincstári ellenőrzésben. Részvétel a kapcsolódó ellenőrzési módszertanok frissítésében, továbbfejlesztésében és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott egyéb feladatok ellátásában. Részvétel az ellenőrzések előkészítésében, végrehajtásában és folyamatos dokumentálásában.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Lásd az ellátandó feladatoknál

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Egyetem, Felsőoktatásban gazdaságtudományok képzési területen, pénzügy és számvitel alapképzési szakon szerzett végzettség, vagy felsőoktatásban gazdaságtudományok képzési területen az előző ponttól eltérő alapképzési szakon szerzett végzettség és okleveles könyvvizsgálói vagy mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy ezzel egyenértékű szakképesítés.,
- Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- államháztartási számviteli területen szerzett tapasztalat – legalább 1-3 éves szakmai gyakorlat
- az államháztartás területén alkalmazott könyvviteli informatikai programok ismerete
- költségvetési minősítésű okleveles könyvvizsgálói szakképesítés; államháztartási mérlegképes könyvelő szakképesítés
- B kategóriás vezetői engedély, autóvezetési gyakorlat

Elvárt kompetenciák:
- pontos, precíz, önálló, felelősségteljes munkavégzés,
- jó írásbeli és szóbeli kommunikációs készség,
- együttműködési készség, rugalmas, nyitott személyiség,
- problémamegoldó képesség, kezdeményező készség,
- megbízhatóság, terhelhetőség,
- szervezőkészség; elemzőkészség; minőségorientáció (szabálykövetés, alaposság, precizitás).,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Kizárólag a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti önéletrajzot (mely a Magyar Államkincstár honlapján megtalálható: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_/2854/.
- Motivációs levelet
- Kizárólag a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatát
- Nyelvvizsgát igazoló bizonyítvány másolatát
- A pályázó nyilatkozatot adhat pályázati anyagának a Kincstár adatbázisában 6 hónap időtartamig történő tárolásáról, illetve további felhasználásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 21.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Olvasztó Istvánné osztályvezető nyújt, a 52/516-214; 70/698-0744 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Elektronikus úton Szatmáriné Szabó Enikő igazgató részére a igazgato.debrecen@allamkincstar.gov.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy minden mellékletet egy e-mailben csatolva kérünk benyújtani a pályázati anyagához. Az elektronikus üzenet tárgyában kérjük feltüntetni a munkakör pontos megnevezését: „pénzügyi ellenőrzési referens”. A pályázati anyag benyújtásával egyidejűleg a Pályázó hozzájárul adatainak kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a pályázati anyagát a kiválasztási eljárásban résztvevők megismerhetik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázati felhívás közzétételre kerül a Magyar Államkincstár honlapján is. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, a Magyar Államkincstár honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. január 8.
A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.