2019. január 20. vasárnap. Jelenleg 22911 tagja van közösségünknek.

Óvodapedagógus - LEJÁRT.2018.01.08. 09:34
  • Hirdető neve: Karácsony György Utcai Óvoda
  • Munkakör: Óvodapedagógus
  • Jelentkezési határidő: 2018-01-23 - LEJÁRT.
  • Munkavégzés helye: Debrecen


A Karácsony György Utcai Óvoda pályázatot hirdet szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező munkavállalók részére óvodapedagógus munkakör betöltésére.

Karácsony György Utcai Óvoda - Debrecen
                           
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Karácsony György Utcai Óvoda

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4029 Debrecen, Karácsony György utca 4.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A 3-7 éves gyermekek nevelése, személyiség fejlesztése a helyi pedagógiai programunk alapján. Beosztáshoz, csoportmunkához kapcsolódó tanügyi dokumentumok vezetése. Differenciált egyéni fejlesztés.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
- Főiskola, Óvodapedagógus,
- A 3-7 éves gyermekek nevelésében szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
- Büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,
- ECDL

Elvárt kompetenciák:
- Kiváló szintű Gyermekszeretet, megbizhatóság, szakmai elhivatottság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- fényképes szakmai önéletrajz,
- Szakképzettséget igazoló okmány fénymásolata, kinevezés esetén 90 napnál nem régebbi büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, különös figylemmel az NKT. 66.§(1) bekezdés b)pontjában, a Kjt. 20.§(2)bekezdés d) pontjában és a 20.§(2c)-(2e)bekezdéseiben foglaltakban.
- a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagjában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 23.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bihariné Berta Enikő nyújt, a 52/422-077 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Elektronikus úton karacsony@ovoda.debrecen.hu oldalon keresztül.
vagy
- Személyesen: Bihariné Berta Enikő, Hajdú-Bihar megye, 4029 Debrecen, Karácsony György utca 4. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatokat az óvodavezetősége bírálja és dönt az állást betöltő személyéről. A pályázók értesítése elektronikus formában történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- www.debrecen.hu - 2018. január 8.
- DMJV Polgármesteri Hivatal hirdető táblája - 2018. január 8.


A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. január 8.
A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.