2018. november 14. szerda. Jelenleg 22852 tagja van közösségünknek.

Árvízvédelmi ügyintéző - LEJÁRT.2018.01.16. 13:48
  • Hirdető neve: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
  • Munkakör: Árvízvédelmi ügyintéző
  • Jelentkezési határidő: 2018-02-02 - LEJÁRT.
  • Munkavégzés helye: Debrecen


A Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság pályázatot hirdet építőmérnöki felsőfokú végzettséggel rendelkező munkavállalók részére árvízvédelmi ügyintézői munkakör betöltésére.

Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
                           
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Osztály

árvízvédelmi ügyintéző 2

munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4025 Debrecen, Hatvan utca 8-10.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
• Árvízvédelmi feladatok végzése • A vizek kártételeinek elhárítását szolgáló, megelőző védelmi munkák, feladatok megszervezése • Ágazati, szakmai közreműködés, igazgatósági képviselet • Önkormányzatokkal, intézményekkel, társadalmi szervezetekkel való kapcsolattartás • Szükség szerint részvétel a szakterületét érintő projektek pályázati előkészítésében, kidolgozásában, az elnyert pályázatok lebonyolításában • Hatósági és üzemeltetői tevékenységéhez kapcsolódó szakvélemények elkészítése. • Árvízvédelmi nyilvántartások vezetése

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
- Főiskola, építőmérnöki,
- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
- BSc végzettség
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Egyetem, építőmérnök,
- Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,
- Árvízvédelemben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
- Térinformatikai, AutoCad és ArcGIS ismeretek.
- "B" kategóriás jogosítvány.
- MSc végzettség
 
Elvárt kompetenciák:
- Jó kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség,
- Alkalmazkodó készség, nyitott hozzáállás,
- Jó szintű, önálló, gyors, precíz munkavégzési képesség,
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Részletes, fényképes szakmai önéletrajz. • Iskolai végzettségeit igazoló okiratok másolata. • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (ezt a nyertes pályázónak kell utólag benyújtani) • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 2.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság címére történő megküldésével (4025 Debrecen, Hatvan utca 8-10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K000081/2018. , valamint a munkakör megnevezését: árvízvédelmi ügyintéző 2.
vagy
- Elektronikus úton Zsuga Antal osztályvezető részére a afo@tivizig.hu E-mail címen keresztül
vagy
- Személyesen: , Hajdú-Bihar megye, 4025 Debrecen, Hatvan utca 8-10. II. 212. Központi Iktató.
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokról a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója, mint munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázók a pályázat eredményéről írásban értesülnek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- Hajdú-Bihari Napló - 2018. január 11.
- www.tivizig.hu - 2018. január 11.
 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tivizig.hu honlapon szerezhet. Az illetmény megállapítása a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól szóló 931/2017. (XII. 13.) számú Kormányrendeletben foglaltak szerint történik.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tivizig.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. január 11.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.