2019. január 20. vasárnap. Jelenleg 22911 tagja van közösségünknek.

Mérésügyi szakügyintéző - LEJÁRT.2018.06.19. 09:57 | Utoljára módosítva: 2018.06.19. 09:58
  • Hirdető neve: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya
  • Munkakör: Mérésügyi szakügyintéző
  • Jelentkezési határidő: 2018-06-28 - LEJÁRT.
  • Munkavégzés helye: Debrecen


A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya pályázatot hirdet szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező munkavállalók részére mérésügyi szakügyintézői munkakör betöltésére.

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya

 
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya

mérésügyi szak/ügyintéző

munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony


Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:Hajdú-Bihar megye, 4024 Debrecen, Tímár utca 17-19.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Kötelező hitelesítésű mérőeszközök hitelesítése két megye területén (Hajdú-Bihar megye és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye), ügyiratok kezelése, nyilvántartások vezetése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény és az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet (1. melléklet 31. pontja szerinti* közlekedési, mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkör) rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Főiskola, egyetem, vagy középfokú végzettség (a fenti képesítési előírásoknak megfelelően*,
- B kategóriás jogosítvány,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- Műszaki végzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint; iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata; három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak másolata vagy az erkölcsi bizonyítvány igénylését igazoló feladóvevény; nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Erdei Zsuzsánna nyújt, a 52-504-129 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Elektronikus úton Kordásné Kunkli Nóra részére a palyazat.kh@hajdu.gov.hu e-mail címen keresztül. oldalon keresztül.

vagy
- Személyesen: Központi Iktató (zárt borítékban, a munkakör elnevezésének feltüntetésével), Hajdú-Bihar megye, 4024 Debrecen, Piac utca 54. I. emelet 116.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a benyújtási határidőt követő 15 napon belül kerülnek elbírálásra. A határidőn túl benyújtott pályázatok nem vehetők figyelembe. A benyújtott pályázat akkor tekinthető érvényesnek, ha a pályázati kiírásban szereplő tartalmi és formai követelményeknek megfelel. A kormányhivatal a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 13.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az állami tisztviselő tekintetében a kinevezésre és a jogviszony megszüntetésére vonatkozó munkáltatói jogkört a Járási Hivatal vezetője gyakorolja azzal, hogy a járási hivatal állami tisztviselőjének kinevezni javasolt személlyel szemben a kormánymegbízott kifogással élhet. A további alapvető és egyéb munkáltatói jogkört a Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály főosztályvezetője gyakorolja.


A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 18.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.