2018. szeptember 26. szerda. Jelenleg 22630 tagja van közösségünknek.

NIBKE alumni találkozó2017.10.02. 10:43 | Utoljára módosítva: 2017.10.02. 10:46 Tulajdonos: Központi Alumni Portál
Alumni találkozónk a Debreceni Egyetem Fejlesztéséért Alapítvány pályázatának keretén belül sikeres támogatást nyert. Így 2017. augusztus 30-án Szegeden alumni rendezvényünkkel, a Népegészségügyi Képző- és Kutatóhelyek Egyesületének XI. konferenciájához tudtunk csatlakozni.
A Népegészségügyi Iskola Baráti Köre Egyesület (NIBKE) 2004-ben alakult. Az egyesület célja olyan tudományos igényű szellemi műhely létrehozása, amely lehetővé teszi a korszerű és legszélesebb értelemben vett népegészségügy kérdéseinek bemutatását, kutatását, oktatását és véleményezését. A cél érdekében felvállalja e kérdéskört tárgyaló előadások, képzések és továbbképzések valamint vitafórumok és konferenciák szervezését. További célja, hogy volt hallgatóikkal élő kapcsolatot tartsanak fenn, lehetőséget biztosítva a rendszeres találkozásokra egykori diáktársaikkal, tanáraikkal. A kapcsolatok ápolására, előmozdítására rendszeres közösségi programokat, kirándulásokat szervez.
Az egyesület tagjai a Debreceni Egyetem Népegészségügyi Iskolájának és a Népegészségügyi Kar BSc, MSc, valamint szakirányú továbbképzéseinek végzett hallgatói/oktatói, a népegészségügy iránt elkötelezett szakemberek, akik munkájuk mellett felvállalták a közös célok elérése érdekében szalmai tudásuk, tapasztalataik megosztását, mindennapos sikereik, kutatási eredményeik, nemzetközi programok során szerzett információk továbbadását.
Viszonylag fiatal szervezet lévén ez a szerep inkább a helyi, szakmai környezetre irányult főleg, akik elkötelezettek a Debreceni Egyetem iránt és szeretnék folyamatosan a kapcsolatot tartani az „alma mater”-rel.
A szervezet tagjai rendszeres találkozón vitatják meg a népegészségügy aktuális kérdéseit, véleményükkel segítve az egészségpolitikusokat, az aktuális és távlati célkitűzések megfogalmazását, értékelését.
Igen fontosnak tarjuk a hazai és nemzetközi fórumokon, konferenciákon megszerzett tudás hatékony továbbadását, hiszen a financiális akadályok mellett, az idegen nyelv megfelelő ismerete is akadályozza e tudás, tapasztalat közvetlen megszerzését, illetve a szakterület sokszínűségéből adódóan nincs is arra lehetőség, hogy minden ilyen rendezvényen mindenki részt vehessen.

Alumni találkozónk a Debreceni Egyetem Fejlesztéséért Alapítvány pályázatának keretén belül sikeres támogatást nyert. Így 2017. augusztus 30-án Szegeden alumni rendezvényünkkel, a Népegészségügyi Képző- és Kutatóhelyek Egyesületének XI. konferenciájához tudtunk csatlakozni. A NIBKE tagjai közül többen előadásokat is tartottak. A találkozó egyben az egyesület soron következő közgyűlése is volt, ahol a következő napirendi pontokat vitattuk meg:
- éves munkaterv, költségterv elfogadása,
- pénzügyi beszámoló elfogadása,
- a Debreceni Egyetem genomikai kutatásának eredményei (Előadó: prof. dr. Ádány Róza NK MON igazgatója),
- A Baráti Kör és az NK Alumni tagjainak előadása tudományos kutatásaik eredményéről,
- egészségügyért felelős államtitkár által aláírt megállapodás ismertetése.
 
Ezúton köszönjük a lehetőséget a Debreceni Egyetem Rendezvénykoordinációs és Alumni Központjának, akik támogatásukkal jelentősen növelték az eseményünk színvonalát.

FOTÓALBUM
 
Dr. Kósa Zsigmond
Népegészségügyi Iskola Baráti Köre Egyesület