10 éves a kommunikáció tanszék

2019, november 18 - 14:45
Több mint ötven volt hallgató tért vissza az alma materbe, hogy volt oktatóival és a szak jelenlegi hallgatóival együtt ünnepelje meg a DE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékének tíz éves fennállását.

A 2009-ben Szirák Péter alapító tanszékvezető által megszervezett intézményben, illetve a kommunikáció- és médiatudomány szakon eddig mintegy 500 hallgató szerzett diplomát. Az alumnusok kimagasló többsége azóta a szakmában helyezkedett el: eddigi eredményeikről, sikereikről be is számoltak a rendezvényen.

A találkozót Csatár Péter dékánhelyettes nyitotta meg, aki az elmúlt tíz év szellemi építkezéséről beszélt, valamint a szak töretlen népszerűségéről, amit a hallgatói jelentkezések évről évre igazolnak. Szirák Péter a 2009-ben elindult intézményt egy szigethez hasonlította a Bölcsészettudományi Karon, amelyet akkor néhányan kemény munkával létrehoztak, és ahol azóta is, részben már egy megújult kollektívával, komoly szakmai munka folyik.

Oláh Szabolcs, tanszékvezető beszámolt a tanszéken jelenleg zajló munka sokszínűségéről, hangsúlyozva a képzés projektszemléletű jellegét.

„Tudjuk, hogy hallgatóink a piacon jól értékesíthető tudás- és készségkészlet nyújtását várják el képzésünktől. Ennek igyekszünk megfelelni. De, mivel hallgatóink többsége legalább az első évfolyamon fizet azért, hogy nálunk tanulhasson, az oktatás és oktatásszervezés, a kutatás és kutatásszervezés mellett szolgáltatásokat is nyújtanunk kell számukra. Mert a hallgatóink igénylik a projektszemléletű céges együttműködést, az álláshelyhez közelebb vivő gyakorlóhelyet, a szakmai személyiségük élményközpontú fejlesztését. Egyszerre várják el a mentorálás támaszát és az önmegvalósítás szabadságát. Az évek során ez a szolgáltató működés erősödött”.

Az öregdiák-találkozón a tanszék volt és jelenlegi oktatói egy kerekasztal-beszélgetésen idézték fel az elmúlt tíz év nehézségeit és eredményeit, és beszéltek azokról a változásokról, amelyek ez idő alatt a tudományterületen történtek.

A jó hangulatú összejövetel egy networking eseménnyel zárult, amely során a jelen lévők egy-egy post-it-cetlire felírva, illetve szóban is megosztották egymással, hogy milyen karrierutat futottak be eddig, és milyen jövőbeli terveik vannak, ehhez pedig milyen típusú kapcsolatokra van leginkább szükségük. A cél egyrészt az alumnusok utókövetése volt, másrészt, hogy az eseményen részt vevő szakember-kínálat és -kereslet egymásra találhasson, és a rendezvényt záró állófogadáson beindulhasson a valódi kapcsolatépítés is.

A kommunikáció tanszék jubileumi ünnepsége az Alumni Közösség segítségével és a Debreceni Egyetem Fejlesztéséért Alapítvány támogatásával valósult meg.