Doktoravató ünnepség

2019, december 5 - 08:15
Doktor- és díszdoktoravató ünnepséget tartott szombaton a Debreceni Egyetem. Az eseményen 75 doktorjelölt vehette át oklevelét, emellett díszdoktori, habilitált doktori, professor emeritus címeket és egyetemi kitüntetéseket is átadtak.
 

A doktorjelöltek közül 48 summa cum laude, 22 cum laude minősítéssel tett eleget a doktori (PhD) fokozat megszerzéséhez előírt követelményeknek. 5 jelölt külföldön szerzett tudományos fokozata alapján kérte egyetemünktől a doktori fokozat kiadását.

– A doktorképzés egy adott egyetemen folyó munka minőségének talán legfontosabb fokmérője. Ebből, meggyőződésem szerint, egyenesen következik, hogy az egyetemeknek komoly, előremutató és példaértékű követelményeket kell támasztaniuk a doktorképzésben résztvevőkkel, úgy az oktatókkal, mint a hallgatókkal szemben. Egy magára valamit is adó egyetem ezeket a minőségi követelményeket tehát nem lazíthatja. Ez biztosítja a hallgatók megfelelő színvonalon történő és érdekeiket szem előtt tartó képzését, mivel az onnan kikerülő fokozatok megítélése, a végzett hallgatók felkészültségén túl, a velük és tanáraikkal szemben támasztott elvárások alapján fog történni – fogalmazott ünnepi beszédében Csernoch László.

- Önöknek, mint a jövő kutatóinak, s a majdani doktorandusz hallgatók oktatóinak példamutatással, a minőségre való törekvéssel kell igazolniuk, hogy a doktori képzés hatékony, időtálló és értékteremtő – hangsúlyozta a Debreceni Egyetem tudományos rektorhelyettese.

Az oklevelek átvétele előtt a doktorjelöltek jobb kezüket szívükhöz, bal kezüket a magasba emelve tettek esküt: „…fogadom, hogy a Debreceni Egyetem doktoraihoz méltó magatartást tanúsítok. Legjobb tudásom szerint munkálkodom az egyetem hírnevének öregbítésén. A tudományos etika tiszteletben tartásával szolgálom a tudományos haladást, az egyetemes emberi kultúrát és a nemzeti értékek megőrzését”.

- Mi, a Debreceni Egyetem rektorhelyettese és Doktori Tanácsa, tisztünkhöz kötött hatalmunknál fogva Önöket – dicséretes tudományos tevékenységük jutalmául – egyetemi doktorokká fogadjuk, s felruházzuk mindazokkal a jogokkal és kiváltságokkal, melyek a törvény erejénél fogva a tudományos minősítéssel rendelkezőket megilletik – mondta Pintér Ákos, a Debreceni Egyetem rektorhelyettese.

A doktori oklevelek átvétele után az ünnepség a habilitált doktori titulusok átadásával folytatódott a Főépület Aulájában. Az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács döntése alapján a bölcsészettudományok területén 7, a műszaki tudományok területén 1, az orvos- és egészségtudományok területén 5, a társadalomtudományok területén 7, a természettudományok területén 7, összesen 27 oktató tett eleget a habilitációs eljárás követelményeinek.

A professor emeritus címet az intézmény három nyugalmazott egyetemi tanára – Berta András és Bodolay Edit (Általános Orvostudományi Kar), valamint Pethő Attila (Informatikai Kar) – vehette át. A professor emeritus címmel az egyetem legkiválóbb professzorainak teljesítményét, az egyetem érdekében kifejtett munkáját ismeri el, egyúttal jogokat és feltételeket biztosít további tevékenységükhöz.

A doktoravató ünnepség keretében egyetemi kitüntetéseket és elismeréseket is átadtak. „Az év doktori értekezése díj” az előző tanévben a Debreceni Egyetemen megvédett legérdekesebb doktori értekezések szerzőinek adományozható. Boda-Balogh Éva „A közszereplők bírálatának szabadsága – Kölcsönhatás az Emberi Jogok Európai Bírósága és az alkotmánybíróságok között” című, Garda Zoltán „Nyíltláncú és makrociklusos ligandumok mangán(II)-komplexei mint lehetséges MRI kontrasztanyagok” című, Erdős Zsuzsa pedig „A genotípus és tápanyagellátási forma hatékonyságának vizsgálata halványított spárgában” című értekezéséért vehette át az elismerést.

A 2019. évi Pefőfi S. János publikációs díj kitüntetettje Tóth Máté volt, aki Linguistic Metonymy: Implicitness and Co-Activation of Mental Content című könyvével érdemelte ki a díjat.

A „Legjobb klinikai témájú közlemény” díjat az Általános Orvostudományi Kar tanácsa ebben az évben az Oxidative Medicine and Cellular Longevity folyóiratban megjelent „Redox profiling reveals clear differences between molecular patterns of wound fluids from acute and chronic wounds” című közleményükért Bodnár Edina és munkatársai részére ítélte oda.

 

A Debreceni Egyetem Tudományos Tanácsa javaslatára a 2019 évi „Az év női kutatója díjat” kimagasló kutatási eredményei és publikációs teljesítménye elismeréseként Jeney Viktória tudományos főmunkatárs érdemelte ki.

A Debreceni Egyetem Pro Cura Ingenii Díja kitüntetést – a Tehetségtanács javaslata alapján - Baloghné Bereczky Zsuzsanna, az Általános Orvostudományi Kar Laboratóriumi Medicina Intézet Klinikai Laboratóriumi Kutató Tanszékének egyetemi docense, Szűcs Lászlóné Siska Katalin, az Állam- és Jogtudományi Kar Európa Jogi és Nemzetközi Jogi Tanszékének egyetemi docense és Szűcs István, a Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézetének egyetemi docense vehette át.

A Tankó Béla Emlékdíj idei kitüntetettje Kövér Katalin egyetemi tanár, akadémikus és Fülesdi Béla orvosprofesszor volt.

Az intézmény Szenátusa a Debreceni Egyetem Díszérme kitüntetést adományozta Brücher Ernőnek, a Természettudományi és Technológiai Kar emeritus professzorának, aki nagymértékben hozzájárult a debreceni felsőoktatás, kutatás tartalmi színvonalának emeléséhez, jelentős mértékben elősegítette az egyetem tudományos és oktatási tevékenységének fejlesztését, szélesítését.

Az ünnepségen a Debreceni Egyetem díszdoktorai sorába avatta Allan Dean Sherry-t, a University of Texas, Dallas professzorát.

Forrás: unideb.hu - BZs

Fotó: Fejes Márton