Jubilánsok köszöntése

2019, október 16 - 09:15
Rubin, vas, gyémánt, aranydiplomát vehettek át vasárnap a Debreceni Egyetem Főépületének Díszudvarán rendezett ünnepségen a Bölcsészettudományi, valamint a Természettudományi és Technológiai kar egykori, jubiláló végzősei.
 

A vasárnap délutáni eseményen a Debreceni Egyetem jogelőd intézményében, a Debreceni Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 70, éve, a Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 65, 60, és 50 éve végzetteket köszöntötték.

- Sokat változott az egyetem az elmúlt évtizedekben. Az Aula régi-új ólomüveg ablakai, a homlokzaton látható címer, új szobrok, domborművek, sőt épületek a külsőségek változását mutatják, de átalakult a képzés, új szakok jöttek, új tudományos eredmények keletkeztek – mondta köszöntőjében Keményfi Róbert. Minden viszontagság és kihívás ellenére azonban a Debreceni Egyetem – hívták is bárhogy több mint száz éves fennállása alatt – mindvégig a tudomány és oktatás fellegvára volt és maradt, nem csupán a városban és környékén, hanem az országban és határain túl is. A magas színvonalú tudományos kutatás, a minőségi oktatás az, ami összetartja és visszahívja az egykor itt diplomát szerzett hallgatókat - hangsúlyozta a Bölcsészettudományi Kar dékánja.

A jubileumi diploma mellett a kar a Főépület Aulájának 1944 szeptemberében megsemmisült és csak az egyetem alapításának 100 éves évfordulójára helyreállított ólomüveg ablakok történetét feldolgozó kötettel kedveskedett az egykori végzősöknek.

 

A délutáni ünnepségen a Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Karán 65, 60, és 50 éve végzetteket köszöntötték, 113-an vették át jubileumi diplomájukat. Kun Ferenc, a Természettudományi és Technológiai Kar dékánja köszöntőjében az elmúlt évtizedek fejlődését hangsúlyozta.

- Amikor Önök tanulmányaikat nálunk végezték, a TTK képzési programjának pillérét a tanárszakok jelentették. Évtizedeken keresztül karunk kiváló természettudományos tanárok százait adta az országnak, akik az iskolákban generációk felneveléséről gondoskodtak. A kitartó munkának és előre tekintő, bölcs döntéseinek köszönhetően a TTK mára a kutatás, fejlesztés és innováció egyik regionális központjává fejlődött, amely elkötelezett a minőségi szakemberképzés iránt – fogalmazott Kun Ferenc dékán.

Az ünnepség zárásaként a Természettudományi és Technológiai Kar vezetése Pro Facultate Díjjal, valamint TTK Katedra Díjjal tüntette ki azokat az oktatókat, kutatókat, akik a kar érdekében hosszú időn keresztül tartós és kimagasló tevékenységet fejtettek ki, illetve akik több évtized, olykor egy egész életpálya során munkájukkal gazdagították a kar oktatási és tudományos életét.

Forrás: unideb.hu