Kezdődnek a diplomaosztók

2019, június 15 - 09:15
Az Általános Orvostudományi Kar június 14-i ünnepsége nyitja a nyári diplomaosztók július 6-ig tartó sorát a Debreceni Egyetemen, ahol 14 kar csaknem 3500 végzőse veheti át tanulmányai eredményét, a végzést igazoló oklevelet.
 

Az események helyszíne – a Zeneművészeti Kar Liszt-teremben rendezett ünnepségének kivételével - a Debreceni Egyetem Főépületének Díszudvara, ahol hagyományosan, fanfárok hangjára vonulnak be az intézmény és a kar jelképeit, a gerundiumokat hordozó taláros diákok és az ünnepi díszbe öltözött egyetemi és kari vezetők, hogy a beszédek elhangzása, a diplomaszerzéshez vezető út méltatása után átadják az ugyancsak talárba és diáksapkába öltözött végzősöknek a jól megérdemelt oklevelet.

Családi ünnepség ez, amelyre valamennyi diák rokonai eljönnek Debrecenbe, azonban sokan vannak, akik ezt különböző okok miatt nem tudják megtenni.


Rájuk, a távolban, olykor akár más földrészen élőkre gondolva az intézmény évek óta online/élőben közvetíti az eseményeket az egyetem Multimédia és E-learning Technikai Központja közreműködésével.

Az élő közvetítést a hirek.unideb.hu-n és a UD Live Stream YouTube-csatornán láthatják az érdeklődők.

Természetesen a kari ünnepségeket követően rövid cikkben is beszámol a hirek.unideb.hu, amely a beszámoló mellett a rendezvényen készült filmfelvételt és fotókat is közzéteszi.

A diplomaosztó ünnepségek időpontja és helyszíne:

ÁOK június 14. (péntek) 11 óra Díszudvar

- Meggyőződésem, hogy a most avatottak képesek lesznek arra, hogy a harmadik évezred ma még homályosan kirajzolódó lehetőségeit embertársaik javára fordítsák, hiszen a hat év alatt számos elméleti és gyakorlati megmérettetés során már bizonyították alkalmasságukat – hangsúlyozta Mátyus László dékán, az Általános Orvostudományi Kar június 14-i diplomaosztóján. A Díszudvaron tartott rendezvényen 110, köztük 67 külföldi hallgató vette át oklevelét.  
 

 

 

MÉK június 15. (szombat) 10 óra Díszudvar

- Legyenek büszkék arra, hogy az ország egyik legszínvonalasabb egyetemén szerezték diplomájukat! Az Alma Mater nyugodt szívvel engedi el Önöket szakmai pályájukra. Olyan alapokkal indulnak útra, amelyre építkezhetnek, amely a mezőgazdaság, a gazdaság és egyéb területeken jól hasznosítható. Remélem, hogy sikeres pályájukon sem feledkeznek meg arról, hogy ezeket az alapokat intézményünk nyújtotta Önöknek – így búcsúzott Komlósi István dékán a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar végzőseitől 2019. június 15-én. Az ünnepségen 150-en vették át diplomájukat.
 

 

ZK június 15. (szombat) 14 óra Liszt-terem (nincs élő közvetítés)

GYGYK június 21. (péntek) 10 óra Díszudvar

- A DE GYGYK valamennyi szakán a kormány gyermeknevelés és családépítés programjának megfelelően a legmagasabb szintű képzés folyik, valamennyi végzett hallgatónak biztos jövőt tudunk kínálni. A kar küldetésének megfelelően aktívan részt vesz a határon túli képzésekben, a szórvány- magyarságban zajló pedagógiai, módszertani tevékenységekben és konferenciák szervezésében, a cigány közösségekből kikerülő hallgatók felzárkóztatásában – hangsúlyozta Bálint Péter dékán, a Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar június 21-i diplomaosztóján.

Az ünnepségen összesen 264 óvodapedagógus, csecsemő és kisgyermeknevelő, valamint szociálpedagógus vette át oklevelét. A rendezvényen 4 vas, 12 gyémánt és 1 arany díszoklevéllel ismerték el azoknak a pedagógusoknak a munkáját, akik 50, 60 illetve 65 éve szereztek diplomát a jogelőd intézményben.
 

 

GTK június 21. (péntek) 13 és 16 óra Díszudvar

A magas hallgatói létszám miatt a Gazdaságtudományi Kar két diplomaosztót tartott június 21-én. A 13 órakor kezdődő ünnepségen 199, a 16 órakor kezdődő ünnepségen pedig 147 közgazdász, agrármérnök, logisztikai-, kereskedelmi- és marketing szakember, sportszervező, emberi erőforrás tanácsadó, valamint idén először sportközgazdászok és közgazdásztanárok vették át oklevelüket a Díszudvaron.

- A gazdasági élet elismerte és elismeri az itt szerzett diploma értékeit. Amit tettek, a tanulás, felkészülés egy pályára, az befektetés volt, amelynek eredménye a jövőben lesz mérhető, amikor hasznosítják a megszerzett tudást – emelte beszédében ki Pető Károly dékán.

Az ünnepségen Porkoláb Imre ezredes címzetes egyetemi tanári címet kapott, melynek odaítéléséről a Debreceni Egyetem Szenátusa döntött. 
 

 

GYTK június 22. (szombat) 10 óra Díszudvar

- Szakmájuk gyakorlása közben soha ne felejtsék, hogy a beteg emberekért vannak és szolgálatot teljesítenek. Maradjon meg Önökben az ember és a beteg iránt érzett empátia - fogalmazott ünnepi beszédében Vecsernyés Miklós dékán a Gyógyszerésztudományi Kar diplomaosztóján 2019. június 22-én.

Az ünnepségen  58-an, 49 magyar és 9 külföldi végzős hallgató vette át diplomáját.

EK június 28. (péntek) 10 óra Díszudvar

Okleveles ápolók, okleveles egészségügyi szociális munkások, okleveles egészségügyi tanárok, okleveles szociális gazdaság szakemberek, ápolók, mentőtisztek, szülésznők, védőnők, egészségügyi szervezők, szociális munkások, szociálgerontológusok, iskolai szociális munkások, munkaerőpiaci tanácsadók és felsőfokú szociális munka asszisztensek vették át vették át diplomájukat az Egészségügyi Kar diplomaosztó ünnepségén. A karon 164 hallgató tett eleget a diploma megszerzéséhez előírt követelményeknek.

- A mai nap különleges esemény a karnak is. Oktattunk, támogattunk, segítettünk egy újabb generációt. Felkészítettünk fiatalokat azokra a szakmákra, amelyekből talán a legnagyobb hiány van ma Magyarországon - mondta ünnepi beszédében Móré Mariann, az Egészségügyi Kar dékánja. 

IK június 28. (péntek) 13 óra Díszudvar

Gazdaságinformatikusok, informatikus könyvtárosok, informatikatanárok, mérnökinformatikusok, programtervező informatikusok kaptak oklevelet az Informatikai Kar június 28-ai diplomaosztóján. Nappali tagozaton alapképzésben 95, mesterképzésben 24 jelölt, levelező tagozaton alapképzésben 15, mesterképzésben 3, hagyományos képzésben 1 jelölt szerzett diplomát.

- Olyan tudás és szemlét birtokába jutottak, amely biztos alapot jelent egész szakmai pályafutásuk során, amely sokuk boldog és siker életét szakmailag megalapozta. Különösen nagy szükség van erre a biztos alapra, az Önök által választott szakterületen, az informatikában. Tanulmányaik során megszerezték azokat az alapvető ismereteket, amelyekre támaszkodva el tudják sajátítani az egyre újabb és újabb technológiákat. A biztos szakmai alap nélkül nem lehetséges alkotó, felelős részvétel a jövő informatikai iparában – jelentette ki ünnepi beszédében Mihálydeák Tamás, az Informatikai Kar leköszönő dékánja.

Az Informatikai Kar diplomaosztó ünnepségének képei.

 

 

NK június 28. (péntek) 16 óra Díszudvar

Népegészségügyi ellenőrök, gyógytornászok, okleveles népegészségügyi szakemberek, okleveles egészségpszichológusok, okleveles egészségpolitikai szakértők, okleveles rehabilitációs szakemberek és okleveles egészségügyi menedzserek vették át diplomájukat az Népegészségügyi Kar június 28-i ünnepségén. A karon 192 hallgató tett eleget a diploma megszerzéséhez előírt követelményeknek.

- A mostani a 14. eredményesen zárt tanév a Népegészségügyi Karon. Önök nagyon nemes, segítő hivatást választottak, tanulmányaik felkészítették önöket arra, hogy mások egészségének megőrzését, javítását szolgálhassák. A most átvett diplomájuk birtokában meghatározó feladataik lesznek abban, hogy a népegészségügy betöltse küldetését az egyén és a közösség egészségének, illetve életminőségének javításában - fogalmazott ünnepi beszédében Zsuga Judit, a Népegészségügyi Kar dékánja.

A Népegészségügyi Kar diplomaosztó ünnepségének képei.

 

BTK június 29. (szombat) 9 óra Díszudvar
BTK június 29. (szombat) 12 óra Díszudvar

A friss diplomások magas száma miatt két ünnepséget is tartott hétvégén a Bölcsészettudományi Kar. A június 29-én, szombaton 9 órakor kezdődő eseményen 271 alapszakon, a 12 órakor kezdődő rendezvényen osztatlan tanárképzésben 36, a mesterképzés keretében 116, a felsőoktatási szakképzésben 2 fő, a szakirányú továbbképzés keretében 68 végzős diák vehette át oklevelét.

- Önöké az a tudás, amellyel a körülöttünk lévő világ jelenségei, művészeti alkotásai, történelmi hagyományai, nyelvei érthetők és értelmezhetők. A tudás éppen ezért felelősséggel is jár, szerepük, mégpedig felelősségteljes szerepük lesz abban, hogy a következő nemzedékek is megkapják, megkaphassák azt a kultúrkincset, amelyhez szüleik, oktatóik, olvasmányaik és tanulmányaik, tapasztalataik révén jutottak – fogalmazott ünnepi beszédében Keményfi Róbert dékán.

 

ÁOK június 29. (szombat) 15 óra Díszudvar

Az Általános Orvostudományi Kar osztott képzéseiben résztvevő 97 végzős hallgató – köztük 8 külföldi – vette át oklevelét a Díszudvaron tartott diplomaosztó ünnepségen.

 - Olyan munkatársak kaptak diplomát, akik képesek a korszerű technikák alkalmazására, értik, hogy mit miért csinálnak, és hosszú távon is alkalmasak elméleti és gyakorlati ismereteik önálló bővítésére és folyamatos gyarapítására – fogalmazott Mátyus László dékán.

Az Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszakon 46, a Klinikai laboratóriumi kutató mesterszakon 11, a Molekuláris biológia mesterszakon 19, a Táplálkozástudományi mesterszakon 10 hallgató tett esküt arra, hogy hivatásához mindenkor méltó magatartást tanúsít és felkészültségét az emberiség javára fordítja. A tanévzáró ünnepségen vette át oklevelét az Angol-magyar orvos- és egészségtudományi szakfordító szakirányú továbbképzés 11 végzős hallgatója is.

TTK július 5. (péntek) 10 óra Díszudvar
TTK július 5. (péntek) 13 óra Díszudvar
FOK július 5. (péntek) 16 óra Díszudvar
MK július 6. (szombat) 10 óra Díszudvar
ÁJK július 6. (szombat) 14 óra Díszudvar

Sajtóiroda - BZs