2018-ban elhunyt dolgozóink, hallgatóink

 • Ács Gábor Iván ny. adjunktus, Sebészeti Műtéttani Tanszék, ÁOK
 • Balogh Jánosné Modla Ilona ny. középiskolai tanár, Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája
 • Beregszászi Erzsébet osztályvezető ápoló, Gyermekhematológiai-Onkológiai nem önálló Tanszék, KK
 • Czuriga István professor emeritus, Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika, KK
 • Fekete Ferenc gordonkaművész, Vonós nem önálló Tanszék, ZK
 • Gárdonyi Sándorné szaktájékoztató, Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
 • Gáti János László könyvkötő, Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
 • Gulácsi Katalin adjunktus, Szerves Kémiai Tanszék, TTK
 • Kakuk György professor emeritus, egykori igazgató, Belgyógyászati Klinika, KK
 • Klinovszki Magdolna ápoló, Neurológiai Klinika, KK
 • Koltay Klára minősített kutató, egykori főigazgató-helyettes, Főigazgatói Hivatal, DEENK
 • Kompanek Zoltán műszaki szolgáltató, Karcagi Kutatóintézet, AKIT
 • Kun András szaktájékoztató, Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
 • Lengyelné Vass Éva vegyésztechnikus, Fizikai Kémiai Tanszék, TTK
 • Marosi Mihályné dr. Pandur Julianna ny. egyetemi adjunktus, Szlavisztikai Intézet, BTK
 • Martos László karnagy, ny. főiskolai docens, Kamarazene Kabinet, ZK
 • Nagy Miklós ny. egyetemi docens, Növénytani Tanszék, TTK
 • Oláh Andorné ügyintéző, Állam- és Jogtudományi Kar
 • Orosz Máté gyűjteménykezelő, Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
 • Pásku Györgyné egykori igazgatóhelyettes, Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája
 • Pető Anna szülésznő, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, KK
 • Pintér Gézáné reprográfus, Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
 • Pócsi László ny. egyetemi docens, Állattenyésztési Tanszék, MÉK
 • Sánta Istvánné egykori munkatárs, Sebészeti Intézet, ÁOK
 • Simon Ilona ny. főnővér, Egyetemi Főnővéri Iroda, KK
 • Soltész György adjunktus, Szervetlen és Analitikai Tanszék, TTK
 • Szabó Jenő egyetemi docens, Belgyógyászati Klinika, KK
 • Szeszák Ferenc ny. tudományos tanácsadó, Humángenetikai Tanszék, ÁOK
 • Sziki Gusztáv egyetemi tanár, egykori dékán, Víz- és Környezetgazdálkodási Intézet, MÉK
 • Sztaricskai Tibor ny. egyetemi docens, Kísérleti Fizikai Tanszék, TTK
 • Szűcs Lajos Antal karnagy, ny. főiskolai docens, Szolfézs-Zeneelmélet, Karvezetés nem önálló Tanszék, ZK
 • Ujváry Zoltán professor emeritus, Néprajzi Tanszék, BTK
 • Varga Frigyes egyetemi docens, egykori rektorhelyettes, Géptani Tanszék, MÉK
 • Vasvári Judit gazdasági előadó, Fogorvostudományi Kar
 • Zeher Margit egyetemi tanár, tanszékvezető, szakmai igazgató, KK
 • Andricsák Anett biológia (BSc), TTK
 • Balogh Zsolt politológia (BA), BTK
 • Fonó Levente anglisztika (BA), BTK
 • Hodák Gergő élelmiszermérnöki (BSc), MÉK
 • Koszta Ketrin szociális munka (BA), BTK
 • Kovács Mária Krisztina óvodapedagógus (BA), GYGYK
 • Michna Halina Magdolna osztatlan orvosképzés, ÁOK
 • Sidra Hayat osztatlan orvosképzés, ÁOK

Frissítés dátuma: 2023.02.20.