Debreceni Egyetem Fejlesztéséért Alapítvány

Az Alapítvány célja:

  • a Debreceni Egyetemen folyó oktató, kutató munka személyi és tárgyi feltételeinek, új szakok indításának segítése,
  • az oktatók foglalkoztatásának, munkájuk infrastrukturális és szakmai háttere megteremtésének támogatása,
  • egyetemi rendezvények támogatása,
  • az egyetem értékei megőrzésének, bemutatásának támogatása,
  • az egyetem ismertsége növelésének segítése,
  • a Debreceni Egyetem komplex hallgatói és intézményi szolgáltatási rendszerének fejlesztése,
  • az oktatók, hallgatók és az alkalmazottak sport- és kulturális tevékenységek támogatása,
  • közreműködés az egyetem ifjúságvédelmi feladatainak ellátásában és a diákétkeztetésben.

Az alapítvány adószáma: 18143764-1-09

Frissítés dátuma: 2023.02.21.