2021-ben elhunyt dolgozóink, hallgatóink

 • Csikai Gyula akadémikus, egykori rektor, TTK
 • Lieli Pál nyugalmazott adjunktus, Angol-Amerikai Intézet, BTK
 • Véghné dr. Dankó Katalin professzor, Belgyógyászati Intézet, KK
 • Furka István professor emeritus, egykori tanszékvezető, ÁOK
 • Adrovicz István főiskolai tanár, gitárművész, ZK
 • Arnóczki Imre fejlesztési osztályvezető, Fejlesztési Igazgatóság, KC
 • Barócsi Mihály kandidátus, egykori igazgató, Felsőfokú Építőgépészeti Technikum, MK
 • Bartha István tanszékvezető, Elektromos Jármű Fejlesztő Kihelyezett Tanszék, MK
 • Bátfai Norbert adjunktus, Információ Technológia Tanszék, IK
 • Bátori Gáborné ny. kisegítő, Laboratóriumi Medicina, KK
 • Bocskai Zoltánné ny. takarító, GYGYK
 • Buzás Lajos műtőssegéd, Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály, KK
 • Daróczy Éva Ilona ny. vegyész, Laboratóriumi Medicina, KK
 • Deák Csaba műszaki szolgáltató, Általános Üzemeltetési Osztály, KC
 • Elek Antalné ny. takarító, GYGYK
 • Fodor Mihály klinikai szakorvos, Igazságügyi Orvostan, KK
 • Fülöp Gábor betegkísérő, Járóbeteg Szakellátási Központ, KK
 • Gresku Csaba ügyvivő-szakértő, Karcagi Kutatóintézet, AKIT
 • Husi Géza főiskolai docens, ny. igazgató, Gépészeti Intézet, MK
 • Hüse Ilona ny. vegyésztechnikus, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, TTK
 • Illyés Andrásné ny. portás és takarító, GYGYK
 • Isza Sándor egyetemi adjunktus, Kísérleti Fizikai Tanszék, TTK
 • Dr. Kemény-Beke Ádám szakorvos, Szemklinika, KK
 • Király Márta főiskolai docens, egykori dékánhelyettes, ZK
 • Kiss László ny. egyetemi docens, egykori intézetvezető, Biokémiai Intézet, TTK
 • Kornya László nyelvtanár, Nyelvtanári Csoport, TTK
 • Kostenszky Katalin ny. egyetemi oktató, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet, ÁOK
 • Lakatos Zoltán ny. főiskolai docens, MK
 • Lampé László professor emeritus, ny. klinikaigazgató, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, KK
 • Mezőné Geronó Ágnes ügyintéző, Humán Gazdálkodási Igazgatóság, KC
 • Mogyorós Irén ügyintéző, Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ
 • Nagy Gyula Zoltánné asszisztens, Neurológiai Osztály, KK Kenézy Gyula Campus
 • Pfau Ernő professor emeritus, Gazdálkodástudományi Intézet, GTK
 • Punyiczki Mária főiskolai tanár, Radiológia Nem Önálló Tanszék, ÁOK
 • Rácz Zsigmondné ny. főiskolai adjunktus, Művészetnevelési Tanszék, GYGYK
 • Sajtos Mariann ápoló, Rehabilitációs Osztály, KK
 • Sipos Attila mechanikai műszerész, Alkalmazott Kémiai Tanszék, TTK
 • Somorjai Tamás főiskolai docens, ny. igazgatóhelyettes, Gépészeti Intézet, MK
 • Szabó József ny. egyetemi docens, Kísérleti Fizikai Tanszék, TTK
 • Szegediné Lovász Magdolna referens, Kommunikációs és Marketing Osztály, DEENK
 • Szokoly Viktor egyetemi docens, Urológiai Klinika, KK
 • Szurmai Zoltán János ny. tudományos főmunkatárs, Biológiai és Ökológiai Intézet, TTK
 • Tamássy Lajosné Lentei Ilona ny. egyetemi tanár, Elméleti Fizikai Tanszék, TTK
 • Tanyi János professor emeritus, Állattudományi, Biotechnológiai és Természetvédelmi Intézet, MÉK
 • Toldi Miklósné kisegítő, Klinikai Laboratóriumi Kutató Tanszék, ÁOK
 • Záborszky Zoltán professor emeritus, Traumatológiai Tanszék, ÁOK
 • Bencs Krisztián élelmiszerbiztonsági és –minőségi mérnöki (MSc), MÉK
 • Farkas Viktor Oszkár szociálpedagógia (BA), GYGYK
 • Fazekasné Dávid Judit gyógypedagógia (BA), GYGYK
 • Hamzabajwa Ameer általános orvos, ÁOK
 • Kovács András gazdaságinformatikus (BSc), IK
 • Majoros Zita gyógypedagógia (BA), GYGYK
 • Tőke Bence műszaki menedzser (MSc), MK
 • Victor Jesse Aleokhe általános orvos, ÁOK
 • Ware Anna Julia osztatlan tanárszak, BTK
 • Antus Sándor ny. egyetemi tanár, MTA tag, TTK

Frissítés dátuma: 2023.02.20.