Akikre büszkék vagyunk, 2014

Akadémiai elismerés

 • Akadémiai Díjban részesítette Zsuga Miklóst Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. A kémiai tudomány doktorát, a Debreceni Egyetem Alkalmazott Kémiai Tanszék professor emeritusát a különböző típusú polimerek és kopolimerek előállítása és karakterizálása területén elért nemzetközileg is elismert eredményeiért, azok hasznosítási lehetőségeinek feltárásáért, valamint eredményes oktatási, kutatási, innovációs és közéleti tevékenységéért részesítették a díjban.

 Debrecen Város Díszpolgára

 • Április 11-én, Csikai Gyula fizikus, professor emeritus, akadémikus vehette át díszpolgári címét a Város Napja alkalmából. Nevéhez fűződik a neutrínó létezésének ködkamra-felvételekkel történő kimutatása és bizonyítása, mellyel jelentős mértékben hozzájárult a modern fizika megalapozásához.

Kitüntetések nemzeti ünnepünkön

 • Március 15-e, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulója alkalmából a Debreceni Egyetem több oktatója, dolgozója is magas állami kitüntetésben részesült.
 • Széchenyi Nagydíjban részesült:
  • Páles Zsolt, az MTA doktora, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kara Analízis Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára.
 • Magyar Érdemrend Lovagkeresztet vehetett át:
  • Csernoch László József, a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Általános Orvostudományi Kar Élettani intézet igazgatója, egyetemi tanára.
 • Magyar Arany Érdemkeresztet vehetett át:
  • Kopjári István Attila, a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Általános Iskolájának tanára.
 • Batthyány-Strattmann László-díjban részesült:
  • Balla György, a Debreceni Egyetem Gyermekgyógyászati Intézet egyetemi tanára, igazgatója.
 • Semmelweis-díjat vehetett át:
  • Édes István, a Debreceni Egyetem Kardiológiai Intézet egyetemi tanára, igazgatója, a Klinikai Központ megbízott vezetője.
 • Pro Alimentis Hungarie Díjban részesült:
  • Borbély Jánosné, a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karának egyetemi docense, az Agrárműszer Központ vezetője.
 • Ifjúsági Díjat (az élettudományok területén) vehetett át:
  • Török Péter, az MTA–Debreceni Egyetem Biodiverzitás Kutatócsoport tudományos munkatársa.

NAKVImázs díj

 • A rangos elismerést évente csak egy szakember kaphatja meg. Ezúttal a szakmai testület egyhangúlag ítélte oda Jávor András, a Debreceni Egyetem rektorhelyettesének az Agrárszaktanácsadási Bizottságban (ASZB) végzett kiváló munkájáért. Jávor András nevéhez fűződik a magyarországi ASZB Regionális Szervezetének kialakítása, azon belül a szaktanácsadás és a továbbképzés rendszerének kimunkálása, a kreditrendszer megalkotása.

Szakmai elismerés

 • A Markusovszky Lajos Alapítvány Kuratóriuma és az Orvosi Hetilap Szerkesztőbizottsága az Orvosi Hetilap érdekében kifejtett több évtizedes munkájáért 2014-ben a „Markusovszky Lajos-emlékérem” kitüntetést Balázs Csaba egyetemi tanárnak ítélte.
 • Az Év Videója (intézményi kategóriában) díjat kapta:
  • Szabó László, a Debreceni Egyetem sajtóreferense
 • Az Év Fotója (hír- és eseményfotó kategóriában) díjat kapta:
  • Csontos Máté, az Egyetemi Élet fotósa

Rangos szakmai elismerés

 • Orbán Viktor miniszterelnök úr arra kéri Bitskey Istvánt, a Debreceni  Egyetem irodalomtörténészét, hogy legyen tagja a Kossuth- és a Széchenyi-díj bizottságának. Bitskey István a MTA rendes tagja, a Debreceni Egyetem Magyar Irodalom és Kultúratudományi Intézet professor emeritusa.

Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség Aranyplakett díja

 • Az egyetemi sport népszerűsítéséért végzett munkájáért tüntették ki Jávor András rektorhelyettest, aki meghatározó szerepet játszott a Debreceni Egyetem sportéletének intézményi szintű átszervezésében és a sportösztöndíj rendszer működtetésében. Emellett az intézményben működő mentorprogram egyik létrehozója és vezetője, valamint az egyetemen megrendezett Kárpát-medencei Kupa nemzetközi kispályás labdarúgó esemény egyik alapítója.

Debreceni professzor az ESA élén

 • Újabb nemzetközi elismerés a Debreceni Egyetem agrárkutatásainak, hogy a kétévente megrendezendő Európai Agronómiai Társaság kongresszusának idei elnöke Pepó Péter, egyetemi tanár, a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Növénytudományi Intézet vezetője.

Pedagógusnapi elismerés

A Debreceni Egyetem több oktatója vehetett át kitüntetést Pedagógusnap alkalmából a május 30-án, Budapesten rendezett ünnepségen:

 • Kiemelkedő oktatási, kutatási és nevelési munkája elismeréseként Szent-Györgyi Albert-díjban részesült Csiba László, az Általános Orvostudományi Kar egyetemi tanára, a Neurológiai Klinika igazgatója.
 • Kiemelkedő hatású oktató, nevelő és pedagógiai gyakorlatot segítő kiemelkedő tudományos tevékenysége elismeréseként Apáczai Csere János-díjat vehetett át Szöllősi János, az Általános Orvostudományi Kar egyetemi tanári, a Biofizika és Sejtbiológia Intézet igazgatója.
 • Az óvodapedagógus képzés terén végzett kiemelkedő oktatói munkája elismeréseként Brunszvik Teréz-díjban részesült Pálfi Sándor, a Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kat Gyermeknevelési Tanszék főiskolai docense.

Debreceni Kémikusokat díjaztak

 • Természettudományi és Technológiai Kar Kémiai Intézetének több munkatársa is elismerésben részesült a Magyar Kémikusok Egyesületének május 16-i küldött közgyűlésén.
 • Than Károly-Emlékérmet kapott Farkas Etelka, a Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék professor emeritája. Az elismeréssel azt a kémikust tüntetik ki, aki az egyesületi élet fejlesztésében több éven át kiemelkedő tevékenységet fejtett ki.
 • Egyesület Nívódíjat kapott Lente Gábor, a Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék docense, Ősz Katalin, a Fizika Kémiai Tanszék docense és Várnagy Katalin, a Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék docense, akit az Oktatási Bizottság elnökévé is megválasztottak a küldöttek.

Akadémiai pályadíj

 • Az MTA Környezetvédelmi Tudományos Ifjúsági Pályadíjában részesült a Debreceni Egyetem Ökológiai Tanszékének adjunktusa. Az élő környezettudomány témakörben Valkó Orsolya „A talaj magbank szerepe a szikes gyepközösségek biodiverzitásának fenntartásában” című pályamunkájáért részesült az elismerésben.

Nívódíjas rektorhelyettes

 • Az agrártudományban elért kiemelkedő eredményekért az Ukrán Tudományos Akadémia elismerését kapta meg Nagy János, a Debreceni Egyetem professzora a Kukoricatermesztés című könyvéért.

Elismerések az egészségügyben

 • Semmelweis-nap alkalmából a Klinika Központ két orvosa és egy munkacsoportja is kitüntetést vehetett át.
 • Pfliegler György habilitált egyetemi docenst, a Belgyógyászati Intézet Ritka Betegségek Tanszék vezetőjét Batthyány-Strattmann László-díjjal tüntette ki Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere július 2-án. A díjat hosszú évtizedeken át nyújtott kimagasló, sokoldalú klinikai tevékenysége, lelkiismeretes gyógyító, színvonalas oktató, magas szintű tudományos kutatómunkája, valamint a ritka betegségek ügye iránt való elkötelezettsége, illetve kiterjedt egyetemi közéleti tevékenysége elismeréseként kapta meg.
 • Lőrincz István egyetemi docens munkáját Pro Sanitate-díjjal ismerték el. A Belgyógyászati Intézet Sürgősségi Nem Önálló Tanszék vezetője több éven át nyújtott színvonalas, lelkiismeretes gyógyító, oktató, kiemelkedő tudományos munkája, példaértékű közéleti- és a hallgatók érdekében végzett kiváló szakmai tevékenysége elismeréseként kapta meg a díjat.
 • A Kardiológiai Klinika Intenzív Osztály Ápolói Munkacsoportja miniszteri elismerő oklevelet kapott.

Elismerő oklevél

 • A Debreceni Egyetem három munkatársa elismerő oklevelet vehetett át korábbi tevékenysége elismeréseként Szilvássy Zoltántól. A rektor oklevelet nyújtott át Husi Gézának, aki az elmúlt egy évben megbízott dékánként irányította a Műszaki Kart, Fábián Gergelynek, az Egészségügyi Kar leköszönő dékánjának és Agócsné Ádám Vilmának, aki oktatási igazgatóként töltött be meghatározó szerepet az intézmény életében.

Kitüntetések nemzeti ünnepünkön

Nemzeti ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából a Debreceni Egyetem több oktatója, kutatója vehetett át magas állami kitüntetést.

 • Magyar Érdemrend Középkeresztje polgári tagozat kitüntetésben részesült:
  • Tamássy Lajos, a matematikai tudomány doktora, a Természettudományi és Technológiai Kar professor emeritusa.
 • Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át:
  • Rábai Gyula, az MTA doktora, vegyész, kémikus, a Természettudományi és Technológiai Kar Kémiai Intézet Fizikai Kémiai Tanszékének egyetemi tanára.
 • Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült:
  • Maródi László, az orvostudomány doktora, az Általános Orvostudományi Kar Infektológiai és Gyermekimmunológiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, valamint Mohos Nagy Éva operaénekes, a Zeneművészeti Kar tanszékvezető főiskolai tanára.
 • Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült:
  • Szűcs Edit, a Műszaki Kar tanszékvezető főiskolai tanára.
 • Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át:
  • Juhász László, a természettudományi és Technológiai Kar Kémiai Intézet Szerves Kémiai Tanszékének egyetemi adjunktusa és Tóthné Kiss Erzsébet, az Agrártudományi Központ hivatalvezetője.
 • Az agrár-felsőoktatás és a mezőgazdasági vízgazdálkodás területén végzett kiemelkedő munkája elismeréseként az Életfa Emlékplakett Ezüst fokozatában részesült Thyll Szilárd, az Agrártudományi Központ professor emeritusa, Sárvári Mihály, a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar egyetemi tanára pedig az Életfa Emlékplakett Bronz fokozatát vehette át.

Miniszteri elismerés

 • Az oktatás érdekében hosszabb időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Trefort Ágoston-díjat kapott Szaffkó Péter, a Bölcsészettudományi Kar Angol Amerikai Intézet habilitált egyetemi docense.

 

Elismerések a bölcsészek centenáriumában

 • Ünnepi tanácsüléssel és kitüntetések átadásával ünnepelték a Bölcsészettudományi Kar centenáriumát október 8-án a Debreceni Egyetemen. A kar működésének 100. évfordulója alkalmából Szilágyi Imre grafikus készített művészi oklevelet, amely a főépület és a kar első dékánja, Pokoly József portréjának felidézésével egy egyedi rézkarcot tartalmaz. A kitüntetést elsőként a Debreceni Egyetem rektora és gazdasági főigazgatója, Szilvássy Zoltán és Bács Zoltán vehették át, de a kar volt dékánjait, dékánhelyetteseit, akadémikusait, meghatározó professzorait és hallgatói vezetőit egyaránt kitüntették. A Bölcsészettudományi Kar Emlékérme kitüntetést Abádi Nagy Zoltán, a KLTE volt rektora, Lenkey Béla, a KLTE Baráti Köre elnöke és Solymosi László akadémikus vehették át.

Megyei Prima-díj

 • Megyei Prima-díjat kapott Kövér Katalin akadémikus, a Természettudományi és Technológiai Kar Szervetlen- és Analitikai Tanszék egyetemi tanára.

Elismerés a színvonalas oktatásért

 • A Kémia Oktatásáért díjjal tüntette ki Kovácsné Malatinszky Mártát, a Kossuth Gimnázium vezetőtanárát a Richter Gedeon Alapítvány kuratóriuma, amely azokat a pedagógusokat díjazza, akik több éve elismerten a legtöbbet teszik a kémia iránti érdeklődés felkeltéséért, a kémia megszerettetésére, továbbá akiknek tanítványi az utóbbi években sikeresen szerepeltek a hazai és nemzetközi kémiai jellegű tanulmányi versenyeken.

Kitüntetések október 23-i nemzeti ünnepünkön

 • Nemzeti ünnepünk, október 23. alkalmából a Debreceni Egyetem három kiváló oktatója, kutatója kapott rangos elismerést a várostól.
 • Csokonai-díjat a kulturális élet, az irodalom, a művészetek terén kimagasló alkotó tevékenységért, a társadalomtudományok, a közművelődés területén éveken keresztül maradandó értékeket teremtő kiemelkedő munkáért, valamint átfogó életmű elismeréseként adományoz a cívisváros képviselő testülete. Idén Bartha Elek néprajztudós, a Bölcsészettudományi Kar Néprajzi Tanszékének vezetője és Németh Norbert kutatóorvos, egyetemi oktató, zeneszerző, az Általános Orvostudományi Kar Sebészeti Műtéttani Tanszékének vezetője vehette át az elismerést.
 • A Hatvani-díjat a közgyűlés azoknak adományozza, akik a város fejlesztése érdekében a természettudományok, a gazdasági élet, az egészségügy, a szociális tevékenység, az idegenforgalom és a környezetvédelem területén kiemelkedő tevékenységet fejtettek ki, valamit átfogó életműveket ismer el vele. Ebben az évben Tóth Csaba, az Urológiai Klinika professor emeritusa kapta a kitüntetést.

Kitüntetett orvosok

 • Állami kitüntetést kapott az egyetem Klinika Központjának két orvosa, Orosi Piroska egyetemi docens és Nagy Andrea klinikai főorvos.
 • Batthyányi-Strattmann László-díjat vett át:
  • Orosi Piroska egyetemi docens, a Kórházhigiénés Osztály vezetője. A kitüntetést a sokoldalú klinikai tevékenysége, színvonalas oktató-, eredményes tudományos kutatómunkája, valamint a higiénés szakterület iránti elkötelezettsége elismeréseként adományozták a szakembernek.
 • Nagy Andrea, a Gyermekgyógyászati Klinika főorvosa az Emberi Erőforrások Miniszterének Elismerő Oklevelét vehette át lelkiismeretes oktató, gyógyító és tudományos munkájáért. A főorvos kezdeményezte 1999-ben régiónkban a koraszülött-szállítás megvalósítását, melynek irányítását, szervezését most is végzi.

Fiatal kutatókat díjaztak

 • A Természettudományi és Technológiai Kar Szerves Kémiai Tanszékének munkatársai Bruckner Győző-díjat vettek át a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából. A 40 éven aluli kutatóknak adományozott elismerést Kónya Krisztina, a Szerves Kémiai Tanszék adjunktusa és Mándi Attila, a Szerves Kémiai Tanszék tudományos munkatársa kapta.

Frissítés dátuma: 2019.02.04.