Orvosok találkoztak

2019, november 29 - 12:45
1989. szeptember 23-án a Debreceni Orvostudományi Egyetem (DOTE) végzős hallgatóiként 147-en vették át általános orvosdoktori diplomájukat. Harminc évvel később, 2019. október 5-én az egykori évfolyam tagjai közül 111-en találkoztak ismét az alma mater falai között.

1989. szeptember 23-án a Debreceni Orvostudományi Egyetem (DOTE) végzős hallgatóiként 147-en vették át általános orvosdoktori diplomájukat. Harminc évvel később, 2019. október 5-én az egykori évfolyam tagjai közül 111-en találkoztak ismét az alma mater falai között. A rendezvény a koradélutáni órákban, az Elméleti Tömb lépcsőin vette kezdetét egy csoportkép elkészítésével. Ezt követték a nagyelőadóban a személyes beszámolók. A közös egyetemi évek utáni három évtized legfontosabb szakmai és személyes eseményeiről évfolyamtársaink által adott rövid összefoglalókat nagy tisztelettel és szeretettel hallgattuk. Az esti órákban az évfolyam tagjai a Nagyerdei Étteremben közös vacsorán vettek részt, ahol kötetlen formában elevenítették fel egykori egyetemi élményeiket, emlékeztek meg hajdani tanáraikról, életük kiemelkedő jelentőségű történéseiről. Az évfolyamtalálkozó szervezése során különös hangsúlyt fektettünk arra, hogy a találkozó híre minél szélesebb körben váljon ismertté, és ezért a meghívásokat nem csak az 1989-ben végzett évfolyamtársakhoz, hanem azokhoz is eljuttattuk, akiket különböző okok miatt nem 1989-ben avattak orvossá, de képzésük egy része a DOTÉ-n velünk egyidőben történt. A DOTE 1989-es évfolyamának tagjai orvosi tevékenységüket javarészt az ország határain belül, de többen azon kívül bontakoztatják ki.

A külföldön élők, dolgozók közül is sokan tartották fontosnak, hogy hazalátogassanak a találkozó idejére. Felemelő és egyben megható volt részesévé válni annak a néhány órának, melyben az egyetemi képzés kihívásai által összekovácsolt közösség tagjai 30 évvel a végzés után is testvéri szeretettel fordultak egymás felé. A rendezvényt követő visszajelzésekből az tükröződik, hogy az együtt töltött idő valódi feltöltődést, és egyben további erőt is biztosít kollegáink megfeszített munkájához, melyet az egészségügy különböző területein valósítanak meg. A találkozó létrejöttét a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kara és a Debreceni Egyetem Fejlesztéséért Alapítvány támogatta, melyet ezúton is hálásan köszönünk. A Debreceni Egyetem Alumni Közösségének és a Nagyerdei Étteremnek pedig köszönjük a szíves közreműködést, mellyel segítették a rendezvény megvalósítását.
 

Dr. Papp Zoltán
az évfolyamtalálkozó szervezője