2015-ben elhunyt dolgozóink, hallgatóink

 • Kurucz Gyula (1927-2015)
 • Papp Imre (1948-2015)
 • Kotormán Mihály (1947-2015)
 • Borsos János (1936-2015)
 • Patonay Tamás (1952-2015)
 • Kormos János (1952-2015)
 • Balogh Tiborné Kelemen Ilona (1931-2015)
 • Tamás Attila (1931-2015)
 • Arató Mátyás professor emeritus, Információ Technológia Tanszék, IK
 • Balla László tudományos tanácsadó, Karcagi Kutatóintézet, ATK
 • Barát Lukácsné Hajdú Erzsébet mezőgazdasági munkatárs, Karcagi Kutatóintézet, ATK
 • Bay Ilona ny. munkatárs, Idegennyelvi Tanszék, EK
 • Darai József ny. egyetemi tanár, Társadalomelméleti Intézet, BTK
 • Gorilovics Tivadar professor emeritus, Francia Tanszék, BTK
 • Harangi János egyetemi docens, Biokémia Tanszék, TTK
 • Hegedűs Ildikó Etelka vegyésztechnikus, Ökológia Tanszék, TTK
 • Horváth Gyula egyetemi tanár, Földhasznosítási, Műszaki és Területfejlesztési Intézet, MÉK
 • Karancsy László ny. egyetemi tanár, Szlavisztikai Intézet, BTK
 • Kaszáné Dobi Erika előadó, Tanulmányi Osztály, BTK
 • Kathi Imréné konyhavezető, Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Étterme
 • Kulja András mestertanár, Egészségtudományi Intézet, EK
 • Lelesz Marianna laboratóriumi asszisztens, Orvosi Mikrobiológia, KK
 • Molnár Dénes agrármérnök, tudományos munkatárs, Karcagi Kutatóintézet, ATK
 • Mónos Katalin egyetemi adjunktus, Angol Nyelvészeti Tanszék, BTK
 • Nagy Lajos tudományos munkatárs, Meteorológiai Tanszék, TTK
 • Pongrácz Gáborné osztályvezető, Humán Gazdálkodási Főosztály, Kancellária
 • Somogyi László ny. tudományos tanácsadó, Szerves Kémiai Tanszék, TTK
 • Sümegi László egyetemi adjunktus, Matematikai Intézet Analízis Tanszék, TTK
 • Szabó János műszaki szolgáltató, Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézet, ATK
 • Szabolcsi Margit ny. adjunktus, Bőrgyógyászati Klinika, KK
 • Szénássy Barnáné feldolgozó könyvtáros, Zeneművészeti Könyvtár, DEENK
 • Szentpétery József ny. egyetemi tanár, Fogászati Klinika, KK
 • Szitovszky Józsefné Dr. Bokor Erzsébet főiskolai docens, Szociálpedagógia és Neveléstudományi Intézet, GYFK
 • Tóth Sándor műszaki szolgáltató, Nyíregyházi Kutatóintézet Nagykállói Kísérleti Telep, ATK
 • Treszl Andrea egyetemi adjunktus, Biofarmácia Tanszék, GYTK
 • Varga Magda operaénekes, ny. főiskolai docens, Magánének Tanszék, ZK
 • Vargáné Hajdú Piroska szakorvos, Statikus Megelőző Orvostani Intézet, NK
 • Vecsey Beatrix osztályvezető, Folyóirat és Zeneműtár, DEENK
 • Garai Richárd vegyészmérnök hallgató (BSc), TTK
 • Nagy Sándor Gergő építészmérnök hallgató (BSc), MK
 • Szilágyi Zsolt gazdálkodási és menedzsment szakos hallgató (BSc), GTK
 • Vígh Barna környezetmérnök hallgató (MSc), MK
 • Szepessy István egyetemi tanár, Növényvédelmi Tanszék, MÉK

Frissítés dátuma: 2023.02.20.