2019. január 17. csütörtök. Jelenleg 22908 tagja van közösségünknek.

Az Alumni Bizottság tagjai


Elnök: Dr. Jávor András általános rektorhelyettes
 
Titkár: Dr. Rőfi Mónika központvezető
 
Tagok:

Dr. Madai Sándor tanszékvezető egyetemi docens Állam- és Jogtudományi Kar
Dr. Mikó Irén tanszékvezető egyetemi tanár Általános Orvostudományi Kar
Dr. Takács Levente egyetemi adjunktus Bölcsészettudományi Kar
Dr. Patyán László főiskolai docens Egészségügyi Kar
Dr. Alberth Márta egyetemi docens, tanszékvezető Fogorvostudományi Kar
Dr. Dajnoki Krisztina egyetemi docens, dékáni megbízott Gazdaságtudományi Kar
Dr. Móré Mariann dékánhelyettes, egyetemi docens Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar
Dr. Borbás Anikó egyetemi docens Gyógyszerésztudományi Kar
Dr. Rutkovszky Edéné dékáni hivatalvezető, ügyvivő szakértő Informatikai Kar
Dr. Juhász Csaba egyetemi docens Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és
Környezetgazdálkodási Kar
Balla Tibor tanulmányi osztályvezető Műszaki Kar
Dr. Kósa Karolina tanszékvezető egyetemi docens, stratégiai dékánhelyettes Népegészségügyi Kar
Dr. Radics Zsolt dékáni tanácsadó Természettudományi és Technológiai Kar
Mogyorósi Éva művésztanár Zeneművészeti Kar
Körösparti Péter elnök DEHÖK
Hamar Attila Nagyerdei körúti campus alelnök DEHÖK
Vincze Éva Böszörményi úti campus alelnök DEHÖK
Dr. Kőmíves Péter Miklós PhD hallgató, elnök DÖK
Dr. Kerékgyártó Csilla oktatási igazgató Általános Orvostudományi Kar
Dr. Végső János központvezető Hallgatói Adminisztrációs Központ
Mocsáriné dr. Fricz Julianna dékáni hivatalvezető Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar
 
 
A Bizottság összetételét a Szenátus 2015. február 5-ei ülésén elfogadta.